Icuras træning øger
motivation og livskvaliteten.

Et innovativt sundhedspædagogisk redskab til hjemmetræning.

Helhedsorienteret træningsredskab

Icura har i mere end 10 år arbejdet med digitalt understøttet træning og aktivitet. Vi har løbende udviklet og forbedret Icura i samarbejde med fysio- og ergoterapeuter.

Vi ved, at sundhed og et vellykket behandlingsforløb handler om meget mere end træning. Icura er derfor i dag et helhedsorienteret redskab med fokus på alle aspekter af genoptræning og rehabilitering.

Øget kvalitet i din træning

Icura motiverer og hjælper dig med at gennemføre træningsprogrammet ud fra instruktioner og løbende opfølgning i vores mobilapplikation. Icura måler og analyserer træningen og sender data om kvalitet og kvantitet videre til vores applikation og systemer. Baseret på de målinger dine sensorer sender videre til systemet vurderes kvaliteten og kvantiteten af din hjemmetræning, og du får besked om hvad der eventuelt vil kunne forbedres.

  • Brugervenlig og overskuelig app.
  • Praktisk og direkte feedback i både video, lyd og billeder.
  • Træning med en eller tre sensorer efter behov.
  • Sensorbaserede målinger der hjælper dig til at gennemføre din træning

Hør Svends egen historie om hans træning efter et kræftforløb

Det gør Icura for dig

Motivation til mere aktivitet

Med Icura kan du træne, når og hvor det passer dig. Mange bliver ekstra motiverede til øget aktivitet, når man bliver fulgt og får feedback fra Icura applikationen og systemet.

  • Måling af fysiske aktiviteter som bevægelse, trappegang, cykling m.v.
  • Timebaseret energiforvaltning
  • Træning med en til tre sensorer efter behov.
  • Dit redskab til evaluering af aktivitetsniveau og generel fysisk formåen.

Med Icura kan du hele tiden følge din egen udvikling. Det motiverer til endnu mere aktivitet.

Træning når det passer dig

Fokus på selvhjulpenhed og trivsel

Icura skaber fokus på de mål for dagligdags aktiviteter, som man selv ønsker at kunne håndtere.

Icura-modulet ’Dagligdags aktiviteter’ indeholder en række gøremål, som er vigtige for selvstændigheden i din træning.

Spørgeskemaer giver Icura og systemet den nødvendige indsigt og mulighed for at tilpasse træningen løbende.

  • Løbende egenvurdering af mestring af daglige aktiviteter
  • Mulighed for at tage noter, som kan bruges i din dialog med andre om din træning.

Evnen til at overskue og håndtere daglige gøremål i hjemmet er fundamentet for et selvhjulpent, værdigt og sundt liv.

Sensorer og en mobilapplikation

Sådan virker selve systemet

Icuras træningssystem består af en eller flere sensorer, som du bærer på dig. Informationer fra sensorerne sendes til vores brugervenlige applikation på mobiltelefonen. Mobiltelefonen hjælper dig med struktureret træning og hjælp baseret på de informationer som sensorerne sender til vores system.

Har du stadig spørgsmål?

Vi står klar til at hjælpe

Vi ved at Icura-systemet og træningen kan udløse flere spørgsmål. Derfor er du altid velkommen til at tage kontakt. Så vil vores kundeservice eller træningsvejledere være behjælpelige.

Kontakt os